Om KSV

Konstnärsgruppen sydväst, KSV till vardags, är en förening av och för professionella konstnärer verksamma i den sydvästra delen av Skåne; från Malmö med omnejd till Vellinge, Trelleborg och Ystad med sina respektive omnejder. För att upptas som medlem i KSV krävs att man är professionell konstnär* och i övrigt uppfyller de kriterier i sitt konstnärskap som juryn ställer vid föreningens årliga invalsprocess.

Att vi ställer höga krav på våra medlemmars konstnärskap är ett uttryck för respekt såväl för konsten som sådan som för konstnären som yrkesperson och för dig som betraktare och köpare. För oss är det viktigt att veta att den som ger våra medlemmar förtroendet att investera i ett verk också får den verkshöjd som utmärker konst producerad av en professionell konstnär.

KSV startades på nittiotalet av Malmökonstnären Johnny Andersson i syfte att arrangera en årlig konstrunda i sydvästra Skåne enligt samma modell som lockade stora besökarskaror till Österlen. Sydvästra Skånes första egna konstrunda genomfördes av oss 1996, och har så gjort varje år sedan dess under den här symbolen. Den ska du alltså leta efter om du vill vara garanterad professionell kvalitet hos de konstnärer du väljer att besöka under konstrundan.

Utöver Konstrundan arrangerar vi återkommande olika andra konstevents, till exempel Gallerinatten på Malmös kulturkvarter St Gertrud. Vilka, var och när kan du läsa om under Våra Events.

Vår ordförande är copywritern och författaren Lisbet Murath som du når enklast per mail lisbet@ksvkonst.se

 

 

Kriterier för medlemskap i Konstnärernas Riksorganisation, KRO, och rätten att kalla sig professionell konstnär:
  • Examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk utbildning.
  • Examen från annan kvalificerad konstnärlig utbildning.
  • Genomfört separatutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör med främsta syfte att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  • Deltagit i samlingsutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör med främsta syfte att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  • Deltagit i jurybedömd utställning på konsthall eller museum.
  • Erhållit uppdrag för offentlig utsmyckning.
  • Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum.
  • I egenskap av konstnär ha fått stipendium från stat, landsting, kommun eller annat enskilt konstnärsstipendium.
  • På annat sätt visa att man har bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, ex.vis deltagit i konstprojekt.

 

Arbetsförmedlingen Kultur tillämpar KRO:s medlemskriterier som grund för sin service till etablerade kulturarbetare.