Om KSV

Konstnärsgruppen sydväst, KSV till vardags, är en förening av och för professionella konstnärer verksamma i den sydvästra delen av Skåne; från Malmö med omnejd till Vellinge, Trelleborg och Ystad med sina respektive omnejder. För att upptas som medlem i KSV krävs att man uppfyller de krav och kriterier i sitt konstnärskap som juryn ställer vid föreningens årliga invalsprocess.

Att vi ställer höga krav på våra medlemmars konstnärskap är ett uttryck för respekt såväl för konsten som sådan som för konstnären som sådan, liksom för dig som betraktare och köpare. För oss är det viktigt att veta att den som ger våra medlemmar sitt förtroendet att investera i ett verk också får professionell kvalitet.

KSV kan med stolthet kalla sig "originalet Konstrundan" här i sydvästra Skåne. 1996 startade malmökonstnären Johnny Andersson föreningen med syfte att etablera samma Konstrunda i vårt hörn av Skåne som sedan 1965 lockat allt större besökarskaror till Österlen. Allt under den numera även i vårt område välkända röd/vita signalsymbolen. För att särskilja våra medlemmar från andra som använder samma symbol brukar våra medlemmar ange sitt utställarnummer på symbolen. Samma nummer återfinns sedan på vår utställarkarta för året. Den hittar du dels här på hemsidan och dels hos varje medlem samt på bibliotek och andra offentliga inrättningar i vårt område.

Utöver Konstrundan arrangerar vi återkommande olika andra konstevents, till exempel Gallerinatten på Malmös kulturkvarter St Gertrud.

Nuvarande ordförande är Lisbet Murath, copywriter och författare.  

 

Kriterier för medlemskap i Konstnärernas Riksorganisation, KRO, och rätten att kalla sig professionell konstnär:
  • Examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk utbildning.
  • Examen från annan kvalificerad konstnärlig utbildning.
  • Genomfört separatutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör med främsta syfte att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  • Deltagit i samlingsutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör med främsta syfte att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  • Deltagit i jurybedömd utställning på konsthall eller museum.
  • Erhållit uppdrag för offentlig utsmyckning.
  • Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum.
  • I egenskap av konstnär ha fått stipendium från stat, landsting, kommun eller annat enskilt konstnärsstipendium.
  • På annat sätt visat att man har bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, ex.vis deltagit i konstprojekt.