Nilsson Sjöberg, Ingeborg

Tecknare, målare, illustratör.
 

Konstverk: