Susanne Dagsberg

Skulpterar och drejar i stengodslera, målar i acryl och olja.

Konstverk: